Czym właściwie jest PKD?

Czym właściwie jest PKD?

Wraz z początkiem 2008 roku weszła w życie Polska Klasyfikacja Działalności, która obejmuje wszystkie osoby otwierające firmy. Najprościej rzecz ujmując, PKD to podział działalności gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze. Wybór symbolu PKD następuje podczas wypełniania wniosku CEIDG-1.

Aktualna klasyfikacja PKD uchwalona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku. Jest to aktualizacja PKD z roku 2004. Oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej w zgłoszeniu do CEIDG jest równe z podaniem nazwy podklasy, a także pięcioznakowego kodu, składającego się z dużej litery alfabetu i czterech cyfr. Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą musi odpowiednio dobrać kody PKD. Muszą one pasować do profilu wykonywanej działalności. Z reguły bywa tak, że będziemy potrzebowali kilku kodów PKD. Aby zaoszczędzić sobie kłopotów z aktualizacją wniosku, wybór PKD warto przemyśleć wcześniej.

Podział działalności według PKD 2007:

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
 • Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • Sekcja F – Budownictwo
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Sekcja P – Edukacja
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Chcąc zaoszczędzić swój czas i szybko odnaleźć odpowiedni kod PKD, można posłużyć się wyszukiwarką kodów.

Właścicielem serwisu pkd.com.pl jest IFIRMA SA - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z nami założysz firmę korzystając z wniosku CEIDG-1, wyszukasz potrzebne kody PKD, a mała księgowość internetowa będzie łatwa w prowadzeniu. Wykorzystaj nasz program do fakturowania, a pod koniec roku wygodnie wypełnisz i wyślesz PIT roczny przez internet. Korzystając z naszych usług, w prosty sposób złożysz też druk VAT-R.