PKD – na wszelki wypadek

PKD – na wszelki wypadek

Przy zakładaniu działalności gospodarczej warto zastanowić się nad możliwymi, incydentalnymi źródłami przychodu i dokonać ich zgłoszenia obok planowanej działalności głównej, aby w przyszłości móc zgodnie z prawem wykonać np. usługę transportową na rzecz sąsiada.

Poniżej przedstawiamy listę numerów PKD dla tego typu sytuacji nadzwyczajnych a prawdopodobnych.

HANDEL

47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

TRANSPORT

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z – Transport drogowy towarów

WYNAJEM POKOI

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

GASTRONOMIA

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

WYNAJEM I DZIERŻAWA

77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Właścicielem serwisu pkd.com.pl jest IFIRMA SA - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z nami założysz firmę korzystając z wniosku CEIDG-1, wyszukasz potrzebne kody PKD, a mała księgowość internetowa będzie łatwa w prowadzeniu. Wykorzystaj nasz program do fakturowania, a pod koniec roku wygodnie wypełnisz i wyślesz PIT roczny przez internet. Korzystając z naszych usług, w prosty sposób złożysz też druk VAT-R.