Terminy ZUS/US

Kwiecień – grudzień 2012

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy:

  • do 5 dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10 dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie);
  • do 15 dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto:

minimalne
1500,00 zł
średnie
3719,81 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek:

dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
2115,60 zł
dla ubezpieczenia zdrowotnego
2828,31 zł

Wysokość składek do ZUS:

na ubezpieczenie emerytalne
412,97 zł
na ubezpieczenie rentowe
169,25 zł
na ubezpieczenie chorobowe
51,83 zł
na ubezpieczenie wypadkowe
40,83 zł
na ubezpieczenie zdrowotne
254,55 zł
na Fundusz Pracy
51,83 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych:

dla ubezpieczeń społecznych
450,00 zł.

Wysokość składek do ZUS:

na ubezpieczenie emerytalne
87,84 zł
na ubezpieczenie rentowe
36,00 zł
na ubezpieczenie chorobowe
11,03 zł
na ubezpieczenie wypadkowe
8,69 zł

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

  • do 15 dnia miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc lub kwartał. Deklaracje składane elektronicznie mają termin do 25-go.
  • do 20 dnia miesiąca – osoba prowadząca działalność gospodarczą oblicza i wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni. Od roku 2007 zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-5. Podatnik wylicza i wpłaca zaliczkę, której wysokość obliczyć może w serwisie ifirma.pl w zakładce „deklaracje”. Sposób wyliczania podatku nie uległ zmianie. Zaliczkę za listopad wpłaca się w wysokości podwójnej, za grudzień nie wpłaca się zaliczki. Wprowadzono możliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, o wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować US do 20-02-2011 lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wtedy termin zapłaty podatku upływa 20 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Zaliczkę za 4 kwartał wpłaca się w wysokości wynikającej z zaliczki za 3 kwartał do 20 grudnia.
  • do 25 dnia miesiąca – podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają wynikający z deklaracji podatek. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT wpłacamy do 25 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Skala podatkowa i stawki podatku dochodowego:

Do sumy 85 528.00 zł
18 % – 556.02 zł
Od 85 528.00 zł
14839.02 zł + 32 % nadwyżki ponad kwotę 85 528.00 zł

Podatek liniowy Stawka podatku liniowego w 2011 r. wynosi 19 % od uzyskanego dochodu Pracodawcy i zleceniodawcy: do 20 dnia miesiąca pracodawca / zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Właścicielem serwisu pkd.com.pl jest Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z nami założysz firmę korzystając z wniosku CEIDG-1, wyszukasz potrzebne kody PKD, a mała księgowość internetowa będzie łatwa w prowadzeniu. Wykorzystaj nasz program do fakturowania, a pod koniec roku wygodnie wypełnisz i wyślesz PIT roczny przez internet. Korzystając z naszych usług, w prosty sposób złożysz też druk VAT-R.