Terminy ZUS/US

Styczeń- grudzień 2017

ZUS

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy:

  • do 5 dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10 dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie);
  • do 15 dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto:

minimalne
2 000.00 zł
średnie

Minimalna podstawa wymiaru składek:

dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
2 557.80 zł
dla ubezpieczenia zdrowotnego
3 303.13

Wysokość składek do ZUS:

na ubezpieczenie emerytalne
499.28 zł
na ubezpieczenie rentowe
204.62 zł
na ubezpieczenie chorobowe
62.67 zł
na ubezpieczenie wypadkowe
46.04 zł
na ubezpieczenie zdrowotne
297.28 zł
na Fundusz Pracy
62.67 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych:

dla ubezpieczeń społecznych
600.00 zł
dla ubezpieczenia zdrowotnego

Wysokość składek do ZUS:

na ubezpieczenie emerytalne
117.12 zł
na ubezpieczenie rentowe
48.00 zł
na ubezpieczenie chorobowe
14.70 zł
na ubezpieczenie wypadkowe
10.80 zł
na ubezpieczenie zdrowotne
297.28 zł

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

  • do 20 dnia miesiąca – osoba prowadząca działalność gospodarczą oblicza i wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni. Od roku 2007 zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-5. Podatnik wylicza i wpłaca zaliczkę, której wysokość obliczyć może w serwisie ifirma.pl w zakładce „deklaracje”. Sposób wyliczania podatku nie uległ zmianie. Zaliczkę za listopad wpłaca się w wysokości podwójnej, za grudzień nie wpłaca się zaliczki. Wprowadzono możliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, o wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować US do 20-02-2013 lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wtedy termin zapłaty podatku upływa 20 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Zaliczkę za 4 kwartał wpłaca się w wysokości wynikającej z zaliczki za 3 kwartał do 20 grudnia.
  • do 25 dnia miesiąca – podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają wynikający z deklaracji podatek. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT wpłacamy do 25 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Skala podatkowa i stawki podatku dochodowego:

Do sumy 85 528.00 zł
18 % – 556.02 zł
Od 85 528.00 zł
14839.02 zł + 32 % nadwyżki ponad kwotę 85 528.00 zł

Podatek liniowy Stawka podatku liniowego w 2017 r. wynosi 19 % od uzyskanego dochodu Pracodawcy i zleceniodawcy:

do 20 dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Właścicielem serwisu pkd.com.pl jest IFIRMA SA - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z nami założysz firmę korzystając z wniosku CEIDG-1, wyszukasz potrzebne kody PKD, a mała księgowość internetowa będzie łatwa w prowadzeniu. Wykorzystaj nasz program do fakturowania, a pod koniec roku wygodnie wypełnisz i wyślesz PIT roczny przez internet. Korzystając z naszych usług, w prosty sposób złożysz też druk VAT-R.