Jeśli poszukujesz kodów PKD zapewne zakładasz firmę – załóż ją online bez wychodzenia z domu.

Aby zarejestrować firmę należy złożyć wniosek CEIDG o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Skorzystaj z  bezpłatnego, interaktywnego wniosku CEIDG-1 zawierającego bazę wszystkich instytucji oraz system podpowiedzi.

Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania – ich pomoc w rejestracji firmy jest bezpłatna.

Sekcja Dział Grupa Klasa Symbol PKD Opis
A 01 01.1 01.11 PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
A 01 01.1 01.12 PKD 01.12.Z Uprawa ryżu
A 01 01.1 01.13 PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
A 01 01.1 01.14 PKD 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej
A 01 01.1 01.15 PKD 01.15.Z Uprawa tytoniu
A 01 01.1 01.16 PKD 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
A 01 01.1 01.19 PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
A 01 01.2 01.21 PKD 01.21.Z Uprawa winogron
A 01 01.2 01.22 PKD 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
A 01 01.2 01.23 PKD 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
A 01 01.2 01.24 PKD 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
A 01 01.2 01.25 PKD 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
A 01 01.2 01.26 PKD 01.26.Z Uprawa drzew oleistych
A 01 01.2 01.27 PKD 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
A 01 01.2 01.28 PKD 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
A 01 01.2 01.29 PKD 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
A 01 01.3 01.30 PKD 01.30.Z Rozmnażanie roślin
A 01 01.4 01.41 PKD 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
A 01 01.4 01.42 PKD 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
A 01 01.4 01.43 PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
A 01 01.4 01.44 PKD 01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
A 01 01.4 01.45 PKD 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
A 01 01.4 01.46 PKD 01.46.Z Chów i hodowla świń
A 01 01.4 01.47 PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu
A 01 01.4 01.49 PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
A 01 01.5 01.50 PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
A 01 01.6 01.61 PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
A 01 01.6 01.62 PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
A 01 01.6 01.63 PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
A 01 01.6 01.64 PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
A 01 01.7 01.70 PKD 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
A 02 02.1 02.10 PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
A 02 02.2 02.20 PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna
A 02 02.3 02.30 PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
A 02 02.4 02.40 PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
A 03 03.1 03.11 PKD 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich
A 03 03.1 03.12 PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
A 03 03.2 03.21 PKD 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
A 03 03.2 03.22 PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
B 05 05.1 05.10 PKD 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego
B 05 05.2 05.20 PKD 05.20.Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
B 06 06.1 06.10 PKD 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej
B 06 06.2 06.20 PKD 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego
B 07 07.1 07.10 PKD 07.10.Z Górnictwo rud żelaza
B 07 07.2 07.21 PKD 07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru
B 07 07.2 07.29 PKD 07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
B 08 08.1 08.11 PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
B 08 08.1 08.12 PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
B 08 08.9 08.91 PKD 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
B 08 08.9 08.92 PKD 08.92.Z Wydobywanie torfu
B 08 08.9 08.93 PKD 08.93.Z Wydobywanie soli
B 08 08.9 08.99 PKD 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
B 09 09.1 09.10 PKD 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
B 09 09.9 09.90 PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
C 10 10.1 10.11 PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
C 10 10.1 10.12 PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
C 10 10.1 10.13 PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
C 10 10.2 10.20 PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
C 10 10.3 10.31 PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
C 10 10.3 10.32 PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
C 10 10.3 10.39 PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
C 10 10.4 10.41 PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
C 10 10.4 10.42 PKD 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
C 10 10.5 10.51 PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
C 10 10.5 10.52 PKD 10.52.Z Produkcja lodów
C 10 10.6 10.61 PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
C 10 10.6 10.62 PKD 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
C 10 10.7 10.71 PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
C 10 10.7 10.72 PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
C 10 10.7 10.73 PKD 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
C 10 10.8 10.81 PKD 10.81.Z Produkcja cukru
C 10 10.8 10.82 PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
C 10 10.8 10.83 PKD 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
C 10 10.8 10.84 PKD 10.84.Z Produkcja przypraw
C 10 10.8 10.85 PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
C 10 10.8 10.86 PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
C 10 10.8 10.89 PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 10 10.9 10.91 PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
C 10 10.9 10.92 PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
C 11 11.0 11.01 PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
C 11 11.0 11.02 PKD 11.02.Z Produkcja win gronowych
C 11 11.0 11.03 PKD 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
C 11 11.0 11.04 PKD 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
C 11 11.0 11.05 PKD 11.05.Z Produkcja piwa
C 11 11.0 11.06 PKD 11.06.Z Produkcja słodu
C 11 11.0 11.07 PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
C 12 12.0 12.00 PKD 12.00.Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
C 13 13.1 13.10 PKD 13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej
C 13 13.1 13.10 PKD 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej
C 13 13.1 13.10 PKD 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych
C 13 13.1 13.10 PKD 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
C 13 13.2 13.20 PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
C 13 13.2 13.20 PKD 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych
C 13 13.2 13.20 PKD 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
C 13 13.2 13.20 PKD 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin
C 13 13.3 13.30 PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
C 13 13.9 13.91 PKD 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
C 13 13.9 13.92 PKD 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
C 13 13.9 13.93 PKD 13.93.Z Produkcja dywanów i chodników
C 13 13.9 13.94 PKD 13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
C 13 13.9 13.95 PKD 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
C 13 13.9 13.96 PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
C 13 13.9 13.99 PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 14 14.1 14.11 PKD 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej
C 14 14.1 14.12 PKD 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
C 14 14.1 14.13 PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
C 14 14.1 14.14 PKD 14.14.Z Produkcja bielizny
C 14 14.1 14.19 PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
C 14 14.2 14.20 PKD 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich
C 14 14.3 14.31 PKD 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
C 14 14.3 14.39 PKD 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
C 15 15.1 15.11 PKD 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
C 15 15.1 15.12 PKD 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
C 15 15.2 15.20 PKD 15.20.Z Produkcja obuwia
C 16 16.1 16.10 PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
C 16 16.2 16.21 PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
C 16 16.2 16.22 PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
C 16 16.2 16.23 PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
C 16 16.2 16.24 PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
C 16 16.2 16.29 PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
C 17 17.1 17.11 PKD 17.11.Z Produkcja masy włóknistej
C 17 17.1 17.12 PKD 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
C 17 17.2 17.21 PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
C 17 17.2 17.22 PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
C 17 17.2 17.23 PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
C 17 17.2 17.24 PKD 17.24.Z Produkcja tapet
C 17 17.2 17.29 PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
C 18 18.1 18.11 PKD 18.11.Z Drukowanie gazet
C 18 18.1 18.12 PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
C 18 18.1 18.13 PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
C 18 18.1 18.14 PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
C 18 18.2 18.20 PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
C 19 19.1 19.10 PKD 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
C 19 19.2 19.20 PKD 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
C 20 20.1 20.11 PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
C 20 20.1 20.12 PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
C 20 20.1 20.13 PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
C 20 20.1 20.14 PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
C 20 20.1 20.15 PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
C 20 20.1 20.16 PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
C 20 20.1 20.17 PKD 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
C 20 20.2 20.20 PKD 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
C 20 20.3 20.30 PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
C 20 20.4 20.41 PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
C 20 20.4 20.42 PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
C 20 20.5 20.51 PKD 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych
C 20 20.5 20.52 PKD 20.52.Z Produkcja klejów
C 20 20.5 20.53 PKD 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych
C 20 20.5 20.59 PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 20 20.6 20.60 PKD 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
C 21 21.1 21.10 PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
C 21 21.2 21.20 PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
C 22 22.1 22.11 PKD 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
C 22 22.1 22.19 PKD 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
C 22 22.2 22.21 PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
C 22 22.2 22.22 PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
C 22 22.2 22.23 PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
C 22 22.2 22.29 PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
C 23 23.1 23.11 PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego
C 23 23.1 23.12 PKD 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
C 23 23.1 23.13 PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
C 23 23.1 23.14 PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych
C 23 23.1 23.19 PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
C 23 23.2 23.20 PKD 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
C 23 23.3 23.31 PKD 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek
C 23 23.3 23.32 PKD 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
C 23 23.4 23.41 PKD 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
C 23 23.4 23.42 PKD 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
C 23 23.4 23.43 PKD 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
C 23 23.4 23.44 PKD 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
C 23 23.4 23.49 PKD 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
C 23 23.5 23.51 PKD 23.51.Z Produkcja cementu
C 23 23.5 23.52 PKD 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu
C 23 23.6 23.61 PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
C 23 23.6 23.62 PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
C 23 23.6 23.63 PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
C 23 23.6 23.64 PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
C 23 23.6 23.65 PKD 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
C 23 23.6 23.69 PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
C 23 23.7 23.70 PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
C 23 23.9 23.91 PKD 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych
C 23 23.9 23.99 PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 24 24.1 24.10 PKD 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
C 24 24.2 24.20 PKD 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
C 24 24.3 24.31 PKD 24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno
C 24 24.3 24.32 PKD 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
C 24 24.3 24.33 PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
C 24 24.3 24.34 PKD 24.34.Z Produkcja drutu
C 24 24.4 24.41 PKD 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych
C 24 24.4 24.42 PKD 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego
C 24 24.4 24.42 PKD 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
C 24 24.4 24.43 PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
C 24 24.4 24.44 PKD 24.44.Z Produkcja miedzi
C 24 24.4 24.45 PKD 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
C 24 24.4 24.46 PKD 24.46.Z Wytwarzanie paliw jądrowych
C 24 24.5 24.51 PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
C 24 24.5 24.52 PKD 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
C 24 24.5 24.53 PKD 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
C 24 24.5 24.54 PKD 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
C 24 24.5 24.54 PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
C 25 25.1 25.11 PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
C 25 25.1 25.12 PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
C 25 25.2 25.21 PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
C 25 25.2 25.29 PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
C 25 25.3 25.30 PKD 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
C 25 25.4 25.40 PKD 25.40.Z Produkcja broni i amunicji
C 25 25.5 25.50 PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
C 25 25.6 25.61 PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
C 25 25.6 25.62 PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
C 25 25.7 25.71 PKD 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
C 25 25.7 25.72 PKD 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
C 25 25.7 25.73 PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi
C 25 25.9 25.91 PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
C 25 25.9 25.92 PKD 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
C 25 25.9 25.93 PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
C 25 25.9 25.94 PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
C 25 25.9 25.99 PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 26 26.1 26.11 PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
C 26 26.1 26.12 PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
C 26 26.2 26.20 PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
C 26 26.3 26.30 PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
C 26 26.4 26.40 PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
C 26 26.5 26.51 PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
C 26 26.5 26.52 PKD 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
C 26 26.6 26.60 PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
C 26 26.7 26.70 PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
C 26 26.8 26.80 PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
C 27 27.1 27.11 PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
C 27 27.1 27.12 PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
C 27 27.2 27.20 PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
C 27 27.3 27.31 PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
C 27 27.3 27.32 PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
C 27 27.3 27.33 PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
C 27 27.4 27.40 PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
C 27 27.5 27.51 PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
C 27 27.5 27.52 PKD 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
C 27 27.9 27.90 PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
C 28 28.1 28.11 PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
C 28 28.1 28.12 PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
C 28 28.1 28.13 PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
C 28 28.1 28.14 PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
C 28 28.1 28.15 PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
C 28 28.2 28.21 PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
C 28 28.2 28.22 PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
C 28 28.2 28.23 PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
C 28 28.2 28.24 PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
C 28 28.2 28.25 PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
C 28 28.2 28.29 PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 28 28.3 28.30 PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
C 28 28.4 28.41 PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
C 28 28.4 28.49 PKD 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
C 28 28.9 28.91 PKD 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
C 28 28.9 28.92 PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
C 28 28.9 28.93 PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
C 28 28.9 28.94 PKD 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
C 28 28.9 28.95 PKD 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
C 28 28.9 28.96 PKD 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
C 28 28.9 28.99 PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 29 29.1 29.10 PKD 29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
C 29 29.1 29.10 PKD 29.10.B Produkcja samochodów osobowych
C 29 29.1 29.10 PKD 29.10.C Produkcja autobusów
C 29 29.1 29.10 PKD 29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
C 29 29.1 29.10 PKD 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
C 29 29.2 29.20 PKD 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
C 29 29.3 29.31 PKD 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
C 29 29.3 29.32 PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
C 30 30.1 30.11 PKD 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
C 30 30.1 30.12 PKD 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
C 30 30.2 30.20 PKD 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
C 30 30.3 30.30 PKD 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
C 30 30.4 30.40 PKD 30.40.Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
C 30 30.9 30.91 PKD 30.91.Z Produkcja motocykli
C 30 30.9 30.92 PKD 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
C 30 30.9 30.99 PKD 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 31 31.0 31.01 PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
C 31 31.0 31.02 PKD 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
C 31 31.0 31.03 PKD 31.03.Z Produkcja materaców
C 31 31.0 31.09 PKD 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
C 32 32.1 32.11 PKD 32.11.Z Produkcja monet
C 32 32.1 32.12 PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
C 32 32.1 32.13 PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
C 32 32.2 32.20 PKD 32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych
C 32 32.3 32.30 PKD 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
C 32 32.4 32.40 PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
C 32 32.5 32.50 PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
C 32 32.9 32.91 PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
C 32 32.9 32.99 PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 33 33.1 33.11 PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
C 33 33.1 33.12 PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
C 33 33.1 33.13 PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
C 33 33.1 33.14 PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
C 33 33.1 33.15 PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
C 33 33.1 33.16 PKD 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
C 33 33.1 33.17 PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
C 33 33.1 33.19 PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
C 33 33.2 33.20 PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
D 35 35.1 35.11 PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
D 35 35.1 35.12 PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
D 35 35.1 35.13 PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
D 35 35.1 35.14 PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
D 35 35.2 35.21 PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
D 35 35.2 35.22 PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
D 35 35.2 35.23 PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
D 35 35.3 35.30 PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E 36 36.0 36.00 PKD 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
E 37 37.0 37.00 PKD 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
E 38 38.1 38.11 PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
E 38 38.1 38.12 PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
E 38 38.2 38.21 PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
E 38 38.2 38.22 PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
E 38 38.3 38.31 PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
E 38 38.3 38.32 PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
E 39 39.0 39.00 PKD 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
F 41 41.1 41.10 PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
F 41 41.2 41.20 PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
F 42 42.1 42.11 PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
F 42 42.1 42.12 PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
F 42 42.1 42.13 PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
F 42 42.2 42.21 PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
F 42 42.2 42.22 PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
F 42 42.9 42.91 PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
F 42 42.9 42.99 PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
F 43 43.1 43.11 PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
F 43 43.1 43.12 PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
F 43 43.1 43.13 PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
F 43 43.2 43.21 PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
F 43 43.2 43.22 PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
F 43 43.2 43.29 PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
F 43 43.3 43.31 PKD 43.31.Z Tynkowanie
F 43 43.3 43.32 PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
F 43 43.3 43.33 PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
F 43 43.3 43.34 PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
F 43 43.3 43.39 PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
F 43 43.9 43.91 PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
F 43 43.9 43.99 PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
G 45 45.1 45.11 PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
G 45 45.1 45.19 PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 45.2 45.20 PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 45.3 45.31 PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 45.3 45.32 PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 45.4 45.40 PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
G 46 46.1 46.11 PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
G 46 46.1 46.12 PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
G 46 46.1 46.13 PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
G 46 46.1 46.14 PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
G 46 46.1 46.15 PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
G 46 46.1 46.16 PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
G 46 46.1 46.17 PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G 46 46.1 46.18 PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
G 46 46.1 46.19 PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
G 46 46.2 46.21 PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
G 46 46.2 46.22 PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
G 46 46.2 46.23 PKD 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
G 46 46.2 46.24 PKD 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
G 46 46.3 46.31 PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
G 46 46.3 46.32 PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
G 46 46.3 46.33 PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
G 46 46.3 46.34 PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
G 46 46.3 46.34 PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
G 46 46.3 46.35 PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
G 46 46.3 46.36 PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
G 46 46.3 46.37 PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
G 46 46.3 46.38 PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
G 46 46.3 46.39 PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G 46 46.4 46.41 PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
G 46 46.4 46.42 PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
G 46 46.4 46.43 PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
G 46 46.4 46.44 PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
G 46 46.4 46.45 PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
G 46 46.4 46.46 PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
G 46 46.4 46.47 PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
G 46 46.4 46.48 PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
G 46 46.4 46.49 PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
G 46 46.5 46.51 PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
G 46 46.5 46.52 PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
G 46 46.6 46.61 PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
G 46 46.6 46.62 PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
G 46 46.6 46.63 PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
G 46 46.6 46.64 PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
G 46 46.6 46.65 PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
G 46 46.6 46.66 PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
G 46 46.6 46.69 PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
G 46 46.7 46.71 PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
G 46 46.7 46.72 PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
G 46 46.7 46.73 PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
G 46 46.7 46.74 PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
G 46 46.7 46.75 PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
G 46 46.7 46.76 PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
G 46 46.7 46.77 PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
G 46 46.9 46.90 PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
G 47 47.1 47.11 PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G 47 47.1 47.19 PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.2 47.21 PKD 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.2 47.22 PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.2 47.23 PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.2 47.24 PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.2 47.25 PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.2 47.26 PKD 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.2 47.29 PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.3 47.30 PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
G 47 47.4 47.41 PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.4 47.42 PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.4 47.43 PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.5 47.51 PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.5 47.52 PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.5 47.53 PKD 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.5 47.54 PKD 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.5 47.59 PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.6 47.61 PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.6 47.62 PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.6 47.63 PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.6 47.64 PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.6 47.65 PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.7 47.71 PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.7 47.72 PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.7 47.73 PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.7 47.74 PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.7 47.75 PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.7 47.76 PKD 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.7 47.77 PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.7 47.78 PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.7 47.79 PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 47.8 47.81 PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
G 47 47.8 47.82 PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
G 47 47.8 47.89 PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
G 47 47.9 47.91 PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
G 47 47.9 47.99 PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
H 49 49.1 49.10 PKD 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
H 49 49.2 49.20 PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów
H 49 49.3 49.31 PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
H 49 49.3 49.32 PKD 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
H 49 49.3 49.39 PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
H 49 49.4 49.41 PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
H 49 49.4 49.42 PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
H 49 49.5 49.50 PKD 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych
H 49 49.5 49.50 PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
H 50 50.1 50.10 PKD 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
H 50 50.2 50.20 PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
H 50 50.3 50.30 PKD 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
H 50 50.4 50.40 PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
H 51 51.1 51.10 PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
H 51 51.2 51.21 PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów
H 51 51.2 51.22 PKD 51.22.Z Transport kosmiczny
H 52 52.1 52.10 PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
H 52 52.1 52.10 PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
H 52 52.2 52.21 PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
H 52 52.2 52.22 PKD 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
H 52 52.2 52.22 PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
H 52 52.2 52.23 PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
H 52 52.2 52.24 PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
H 52 52.2 52.24 PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
H 52 52.2 52.24 PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
H 52 52.2 52.29 PKD 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych
H 52 52.2 52.29 PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych
H 52 52.2 52.29 PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
H 53 53.1 53.10 PKD 53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
H 53 53.2 53.20 PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
I 55 55.1 55.10 PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
I 55 55.2 55.20 PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
I 55 55.3 55.30 PKD 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
I 55 55.9 55.90 PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
I 56 56.1 56.10 PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
I 56 56.1 56.10 PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
I 56 56.2 56.21 PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
I 56 56.2 56.29 PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
I 56 56.3 56.30 PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
J 58 58.1 58.11 PKD 58.11.Z Wydawanie książek
J 58 58.1 58.12 PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
J 58 58.1 58.13 PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
J 58 58.1 58.14 PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
J 58 58.1 58.19 PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
J 58 58.2 58.21 PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
J 58 58.2 58.29 PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
J 59 59.1 59.11 PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J 59 59.1 59.12 PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
J 59 59.1 59.13 PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J 59 59.1 59.14 PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
J 59 59.2 59.20 PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
J 60 60.1 60.10 PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
J 60 60.2 60.20 PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
J 61 61.1 61.10 PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
J 61 61.2 61.20 PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
J 61 61.3 61.30 PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
J 61 61.9 61.90 PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
J 62 62.0 62.01 PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
J 62 62.0 62.02 PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
J 62 62.0 62.03 PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
J 62 62.0 62.09 PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
J 63 63.1 63.11 PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
J 63 63.1 63.12 PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
J 63 63.9 63.91 PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
J 63 63.9 63.99 PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
K 64 64.1 64.11 PKD 64.11.Z Działalność banku centralnego
K 64 64.1 64.19 PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
K 64 64.2 64.20 PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
K 64 64.3 64.30 PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
K 64 64.9 64.91 PKD 64.91.Z Leasing finansowy
K 64 64.9 64.92 PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
K 64 64.9 64.99 PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
K 65 65.1 65.11 PKD 65.11.Z Ubezpieczenia na życie
K 65 65.1 65.12 PKD 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
K 65 65.2 65.20 PKD 65.20.Z Reasekuracja
K 65 65.3 65.30 PKD 65.30.Z Fundusze emerytalne
K 66 66.1 66.11 PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi
K 66 66.1 66.12 PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
K 66 66.1 66.19 PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
K 66 66.2 66.21 PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
K 66 66.2 66.22 PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
K 66 66.2 66.29 PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
K 66 66.3 66.30 PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
L 68 68.1 68.10 PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
L 68 68.2 68.20 PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
L 68 68.3 68.31 PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
L 68 68.3 68.32 PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
M 69 69.1 69.10 PKD 69.10.Z Działalność prawnicza
M 69 69.2 69.20 PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
M 70 70.1 70.10 PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
M 70 70.2 70.21 PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
M 70 70.2 70.22 PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
M 71 71.1 71.11 PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
M 71 71.1 71.12 PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
M 71 71.2 71.20 PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
M 71 71.2 71.20 PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
M 72 72.1 72.11 PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
M 72 72.1 72.19 PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
M 72 72.2 72.20 PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
M 73 73.1 73.11 PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
M 73 73.1 73.12 PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
M 73 73.1 73.12 PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
M 73 73.1 73.12 PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
M 73 73.1 73.12 PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
M 73 73.2 73.20 PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
M 74 74.1 74.10 PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
M 74 74.2 74.20 PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
M 74 74.3 74.30 PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
M 74 74.9 74.90 PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
M 75 75.0 75.00 PKD 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
N 77 77.1 77.11 PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
N 77 77.1 77.12 PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
N 77 77.2 77.21 PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
N 77 77.2 77.22 PKD 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
N 77 77.2 77.29 PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
N 77 77.3 77.31 PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
N 77 77.3 77.32 PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
N 77 77.3 77.33 PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
N 77 77.3 77.34 PKD 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
N 77 77.3 77.35 PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
N 77 77.3 77.39 PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
N 77 77.4 77.40 PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
N 78 78.1 78.10 PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
N 78 78.2 78.20 PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
N 78 78.3 78.30 PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
N 79 79.1 79.11 PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych
N 79 79.1 79.11 PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
N 79 79.1 79.12 PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
N 79 79.9 79.90 PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
N 79 79.9 79.90 PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
N 79 79.9 79.90 PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
N 80 80.1 80.10 PKD 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
N 80 80.2 80.20 PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
N 80 80.3 80.30 PKD 80.30.Z Działalność detektywistyczna
N 81 81.1 81.10 PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
N 81 81.2 81.21 PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
N 81 81.2 81.22 PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
N 81 81.2 81.29 PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
N 81 81.3 81.30 PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
N 82 82.1 82.11 PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
N 82 82.1 82.19 PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
N 82 82.2 82.20 PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
N 82 82.3 82.30 PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
N 82 82.9 82.91 PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
N 82 82.9 82.92 PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
N 82 82.9 82.99 PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
O 84 84.1 84.11 PKD 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
O 84 84.1 84.12 PKD 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
O 84 84.1 84.13 PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
O 84 84.2 84.21 PKD 84.21.Z Sprawy zagraniczne
O 84 84.2 84.22 PKD 84.22.Z Obrona narodowa
O 84 84.2 84.23 PKD 84.23.Z Wymiar sprawiedliwości
O 84 84.2 84.24 PKD 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
O 84 84.2 84.25 PKD 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
O 84 84.3 84.30 PKD 84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P 85 85.1 85.10 PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
P 85 85.2 85.20 PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe
P 85 85.3 85.31 PKD 85.31.A Gimnazja
P 85 85.3 85.31 PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące
P 85 85.3 85.31 PKD 85.31.C Licea profilowane
P 85 85.3 85.32 PKD 85.32.A Technika
P 85 85.3 85.32 PKD 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
P 85 85.3 85.32 PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
P 85 85.4 85.41 PKD 85.41.Z Szkoły policealne
P 85 85.4 85.42 PKD 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
P 85 85.4 85.42 PKD 85.42.B Szkoły wyższe
P 85 85.5 85.51 PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
P 85 85.5 85.52 PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
P 85 85.5 85.53 PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
P 85 85.5 85.59 PKD 85.59.A Nauka języków obcych
P 85 85.5 85.59 PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
P 85 85.6 85.60 PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
Q 86 86.1 86.10 PKD 86.10.Z Działalność szpitali
Q 86 86.2 86.21 PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
Q 86 86.2 86.22 PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
Q 86 86.2 86.23 PKD 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
Q 86 86.9 86.90 PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
Q 86 86.9 86.90 PKD 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego
Q 86 86.9 86.90 PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
Q 86 86.9 86.90 PKD 86.90.D Działalność paramedyczna
Q 86 86.9 86.90 PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Q 87 87.1 87.10 PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
Q 87 87.2 87.20 PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Q 87 87.3 87.30 PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Q 87 87.9 87.90 PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Q 88 88.1 88.10 PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Q 88 88.9 88.91 PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
Q 88 88.9 88.99 PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
R 90 90.0 90.01 PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
R 90 90.0 90.02 PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
R 90 90.0 90.03 PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
R 90 90.0 90.04 PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
R 91 91.0 91.01 PKD 91.01.A Działalność bibliotek
R 91 91.0 91.01 PKD 91.01.B Działalność archiwów
R 91 91.0 91.02 PKD 91.02.Z Działalność muzeów
R 91 91.0 91.03 PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
R 91 91.0 91.04 PKD 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
R 92 92.0 92.00 PKD 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
R 93 93.1 93.11 PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
R 93 93.1 93.12 PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych
R 93 93.1 93.13 PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
R 93 93.1 93.19 PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
R 93 93.2 93.21 PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
R 93 93.2 93.29 PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
S 94 94.1 94.11 PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
S 94 94.1 94.12 PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
S 94 94.2 94.20 PKD 94.20.Z Działalność związków zawodowych
S 94 94.9 94.91 PKD 94.91.Z Działalność organizacji religijnych
S 94 94.9 94.92 PKD 94.92.Z Działalność organizacji politycznych
S 94 94.9 94.99 PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
S 95 95.1 95.11 PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
S 95 95.1 95.12 PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
S 95 95.2 95.21 PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
S 95 95.2 95.22 PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
S 95 95.2 95.23 PKD 95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
S 95 95.2 95.24 PKD 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
S 95 95.2 95.25 PKD 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
S 95 95.2 95.29 PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
S 96 96.0 96.01 PKD 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
S 96 96.0 96.02 PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
S 96 96.0 96.03 PKD 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
S 96 96.0 96.04 PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
S 96 96.0 96.09 PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
T 97 97.0 97.00 PKD 97.00.Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
T 98 98.1 98.10 PKD 98.10.Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
T 98 98.2 98.20 PKD 98.20.Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
U 99 99.0 99.00 PKD 99.00.Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Wyszukiwarka PKD
 
pitroczny.pl
 
Wniosek CEIDG, VAT-R
 
O serwisie ifirma.pl
 
Power Media