Jeśli poszukujesz kodów PKD zapewne zakładasz firmę – załóż ją online bez wychodzenia z domu.

Aby zarejestrować firmę należy złożyć wniosek CEIDG o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Skorzystaj z  bezpłatnego, interaktywnego wniosku CEIDG-1 zawierającego bazę wszystkich instytucji oraz system podpowiedzi.

Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania – ich pomoc w rejestracji firmy jest bezpłatna.

PKD 14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością wytwórczą. Jednostki klasyfikowane w ramach tej Sekcji określane są jako zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki, które w swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym. Również jednostki, które przetwarzają surowce i materiały w nowy wyrób ręcznie, w sposób chałupniczy lub jednostki wytwarzające i sprzedające wyroby w miejscu wytworzenia (np. piekarnie, zakłady krawieckie szyjące na zamówienie), są również włączone do niniejszej Sekcji. Jednostki wytwórcze mogą: - wytwarzać wyroby z materiału własnego, - zlecać podwykonawcy wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych, - posiadać prawa do wyrobu, a zlecać podwykonawcom całkowite wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych lub powierzonych, - wytwarzać wyroby jako podwykonawca. Nowy wytworzony wyrób może być wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku glinowego jest surowcem przy produkcji aluminium. Aluminium jest surowcem wykorzystywanym przez zakłady produkujące, np. druty aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym do produkcji wyrobów z niego wytwarzanych (np. siatek aluminiowych). Produkcja specjalistycznych elementów, części składowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego do maszyn i urządzeń, klasyfikowana jest w tej samej podklasie, co produkcja maszyn i urządzeń, dla których są one przeznaczone. Jednakże, produkcja specjalistycznych elementów i akcesoriów przez formowanie i wytłaczanie tworzywa sztucznego, mieści się w odpowiednich podklasach grupy 222. Produkcja uniwersalnych elementów i części do maszyn i urządzeń, takich jak: silniki, pompy, prądnice, elementy (komponenty) elektryczne, zawory, przekładnie zębate, łożyska sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działalności wytwórczej, niezależnie od grupowań obejmujących maszyny i urządzenia, do których mogłyby zostać zastosowane. Montaż wyrobów, z własnych lub zakupionych materiałów, traktowany jest jako działalność wytwórcza. Niniejsza Sekcja nie obejmuje przetwarzania odpadów na surowce wtórne, które jest sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grupy 383 Odzysk surowców. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przetwarzanie fizyczne lub chemiczne. Działalność ta sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.


Kody, które występowały we wnioskach CEIDG-1 razem z 14.13.Z:

PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie sur...
Kod PKD wybrało 64 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: C, Dział: 14, Grupa: 14.1, Klasa: Kod 14.19 | Dodaj do mojej listy
PKD 14.14.Z Produkcja bielizny
Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie sur...
Kod PKD wybrało 42 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: C, Dział: 14, Grupa: 14.1, Klasa: Kod 14.14 | Dodaj do mojej listy
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Sekcja ta obejmuje: - sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą...
Kod PKD wybrało 37 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: G, Dział: 47, Grupa: 47.9, Klasa: Kod 47.91 | Dodaj do mojej listy
PKD 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie sur...
Kod PKD wybrało 33 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: C, Dział: 13, Grupa: 13.9, Klasa: Kod 13.92 | Dodaj do mojej listy
PKD 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie sur...
Kod PKD wybrało 29 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: C, Dział: 14, Grupa: 14.1, Klasa: Kod 14.12 | Dodaj do mojej listy
PKD 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie sur...
Kod PKD wybrało 25 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: C, Dział: 14, Grupa: 14.3, Klasa: Kod 14.39 | Dodaj do mojej listy
PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sekcja ta obejmuje: - sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą...
Kod PKD wybrało 25 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: G, Dział: 47, Grupa: 47.7, Klasa: Kod 47.71 | Dodaj do mojej listy
PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Sekcja ta obejmuje: - działalność organizacji członkowskich, - naprawę kompute...
Kod PKD wybrało 25 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: S, Dział: 95, Grupa: 95.2, Klasa: Kod 95.29 | Dodaj do mojej listy
PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Sekcja ta obejmuje: - sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą...
Kod PKD wybrało 24 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: G, Dział: 46, Grupa: 46.4, Klasa: Kod 46.42 | Dodaj do mojej listy
PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Sekcja ta obejmuje: - sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą...
Kod PKD wybrało 22 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: G, Dział: 47, Grupa: 47.8, Klasa: Kod 47.82 | Dodaj do mojej listy
Wyszukiwarka PKD
 
pitroczny.pl
 
Wniosek CEIDG, VAT-R
 
O serwisie ifirma.pl
 
Power Media