Jeśli poszukujesz kodów PKD zapewne zakładasz firmę – załóż ją online bez wychodzenia z domu.

Aby zarejestrować firmę należy złożyć wniosek CEIDG o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Skorzystaj z  bezpłatnego, interaktywnego wniosku CEIDG-1 zawierającego bazę wszystkich instytucji oraz system podpowiedzi.

Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania – ich pomoc w rejestracji firmy jest bezpłatna.

PKD 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi

Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ubezpieczenia, reasekurację, działalność związaną z funduszami emerytalnymi oraz działalność pomocniczą w stosunku do usług finansowych, - działalność spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.


Kody, które występowały we wnioskach CEIDG-1 razem z 66.11.Z:

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ub...
Kod PKD wybrało 19 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: K, Dział: 66, Grupa: 66.1, Klasa: Kod 66.19 | Dodaj do mojej listy
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ub...
Kod PKD wybrało 16 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: K, Dział: 64, Grupa: 64.9, Klasa: Kod 64.99 | Dodaj do mojej listy
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sekcja ta obejmuje: - działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagając...
Kod PKD wybrało 10 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: M, Dział: 70, Grupa: 70.2, Klasa: Kod 70.22 | Dodaj do mojej listy
PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ub...
Kod PKD wybrało 9 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: K, Dział: 66, Grupa: 66.2, Klasa: Kod 66.21 | Dodaj do mojej listy
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ub...
Kod PKD wybrało 8 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: K, Dział: 66, Grupa: 66.1, Klasa: Kod 66.12 | Dodaj do mojej listy
PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ub...
Kod PKD wybrało 7 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: K, Dział: 66, Grupa: 66.3, Klasa: Kod 66.30 | Dodaj do mojej listy
PKD 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ub...
Kod PKD wybrało 7 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: K, Dział: 65, Grupa: 65.1, Klasa: Kod 65.12 | Dodaj do mojej listy
PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ub...
Kod PKD wybrało 6 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: K, Dział: 66, Grupa: 66.2, Klasa: Kod 66.22 | Dodaj do mojej listy
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sekcja ta obejmuje: - działalność wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakre...
Kod PKD wybrało 6 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: L, Dział: 68, Grupa: 68.2, Klasa: Kod 68.20 | Dodaj do mojej listy
PKD 65.11.Z Ubezpieczenia na życie
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ub...
Kod PKD wybrało 6 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: K, Dział: 65, Grupa: 65.1, Klasa: Kod 65.11 | Dodaj do mojej listy
Wyszukiwarka PKD
 
pitroczny.pl
 
Wniosek CEIDG, VAT-R
 
O serwisie ifirma.pl
 
Power Media