Jeśli poszukujesz kodów PKD zapewne zakładasz firmę – załóż ją online bez wychodzenia z domu.

Aby zarejestrować firmę należy złożyć wniosek CEIDG o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Skorzystaj z  bezpłatnego, interaktywnego wniosku CEIDG-1 zawierającego bazę wszystkich instytucji oraz system podpowiedzi.

Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania – ich pomoc w rejestracji firmy jest bezpłatna.

PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.


Kody, które występowały we wnioskach CEIDG-1 razem z 93.29.Z:

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Sekcja ta obejmuje: - sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą...
Kod PKD wybrało 77 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: G, Dział: 47, Grupa: 47.9, Klasa: Kod 47.91 | Dodaj do mojej listy
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sekcja ta obejmuje: - szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadz...
Kod PKD wybrało 65 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: P, Dział: 85, Grupa: 85.5, Klasa: Kod 85.59 | Dodaj do mojej listy
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
Sekcja ta obejmuje: - działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagając...
Kod PKD wybrało 64 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: M, Dział: 73, Grupa: 73.1, Klasa: Kod 73.11 | Dodaj do mojej listy
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Sekcja ta obejmuje: - szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadz...
Kod PKD wybrało 63 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: P, Dział: 85, Grupa: 85.5, Klasa: Kod 85.51 | Dodaj do mojej listy
PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekr...
Kod PKD wybrało 58 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: R, Dział: 93, Grupa: 93.1, Klasa: Kod 93.19 | Dodaj do mojej listy
PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekr...
Kod PKD wybrało 58 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: R, Dział: 90, Grupa: 90.0, Klasa: Kod 90.01 | Dodaj do mojej listy
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sekcja ta obejmuje: - działalność organizacji członkowskich, - naprawę kompute...
Kod PKD wybrało 48 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: S, Dział: 96, Grupa: 96.0, Klasa: Kod 96.09 | Dodaj do mojej listy
PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Sekcja ta obejmuje: - szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadz...
Kod PKD wybrało 45 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: P, Dział: 85, Grupa: 85.5, Klasa: Kod 85.52 | Dodaj do mojej listy
PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekr...
Kod PKD wybrało 45 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: R, Dział: 90, Grupa: 90.0, Klasa: Kod 90.02 | Dodaj do mojej listy
PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekr...
Kod PKD wybrało 41 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: R, Dział: 93, Grupa: 93.2, Klasa: Kod 93.21 | Dodaj do mojej listy
Wyszukiwarka PKD
 
pitroczny.pl
 
Wniosek CEIDG, VAT-R
 
O serwisie ifirma.pl
 
Power Media