Czym właściwie jest PKD?

Czym właściwie jest PKD?

Wraz z początkiem 2008 roku weszła w życie Polska Klasyfikacja Działalności, która obejmuje wszystkie osoby otwierające firmy. Najprościej rzecz ujmując, PKD to podział działalności gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze. Wybór symbolu PKD następuje podczas wypełniania wniosku CEIDG-1.

Aktualna klasyfikacja PKD uchwalona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku. Jest to aktualizacja PKD z roku 2004. Oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej w zgłoszeniu do CEIDG jest równe z podaniem nazwy podklasy, a także pięcioznakowego kodu, składającego się z dużej litery alfabetu i czterech cyfr. Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą musi odpowiednio dobrać kody PKD. Muszą one pasować do profilu wykonywanej działalności. Z reguły bywa tak, że będziemy potrzebowali kilku kodów PKD. Aby zaoszczędzić sobie kłopotów z aktualizacją wniosku, wybór PKD warto przemyśleć wcześniej.

Podział działalności według PKD 2007:

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
 • Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • Sekcja F – Budownictwo
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Sekcja P – Edukacja
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Chcąc zaoszczędzić swój czas i szybko odnaleźć odpowiedni kod PKD, można posłużyć się wyszukiwarką kodów.

Właścicielem serwisu pkd.com.pl jest IFIRMA SA - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z nami założysz firmę korzystając z wniosku CEIDG-1, wyszukasz potrzebne kody PKD, a mała księgowość internetowa będzie łatwa w prowadzeniu. Wykorzystaj nasz program do fakturowania, a pod koniec roku wygodnie wypełnisz i wyślesz PIT roczny przez internet. Korzystając z naszych usług, w prosty sposób złożysz też druk VAT-R.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close