Stosunek pracy względem zatrudnienia na podstawie innych umów

Stosunek pracy względem zatrudnienia na podstawie innych umów

Główną formą zatrudniania jest umowa o pracę zawierana na czas określony lub nieokreślony. Z takim rodzajem umowy – na czas nieokreślony – idzie w parze szczególna ochrona pracownika, związana z możliwościami wypowiedzenia. Co jednak dzieje się w przypadku innych umów?

Kodeks pracy mówi, że przez nawiązanie stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zaś zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Mamy więc do czynienia zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy niezależnie od tego, w jaki sposób została nazwana umowa.

Jak wynika powyższych zdań, stosunek pracy pracy polega na świadczeniu pracy wyłącznie osobiście. W odniesieniu do stosunku pracy, ogromne znaczenie ma przymus podporządkowania pracownika wobec pracodawcy. Polega to głównie na obowiązku wypełniania nakazów przełożonego, oczywiście tych, które pozostają w związku z wykonywaną pracą. Nie jest więc tajemnicą, że z uwagi na różnorodność rodzajów stosunków pracy, obowiązek wywiązywania się z poleceń przełożonych w odniesieniu do konkretnego stosunku pracy będzie ukształtowany w sposób odmienny. Można zatem stwierdzić ogólnie, że podporządkowanie pracownika znajduje swoje odbicie w regulaminie pracy, instrukcjach pracodawcy, czy też pragmatykach służbowych.

Trzeba też zaznaczyć, że istnienie dużej liczby obowiązków zawartych w umowie o pracę nie stoi na przeszkodzie aby uznać, że strony łączy jeden stosunek pracy. Jest to wniosek z ogólnego domniemania, że strony (pracownik i pracodawca) łączy w zasadzie jeden stosunek pracy.
Tym co wiąże się ściśle z wymogiem podporządkowania, jest świadczenie pracy na ryzyko pracodawcy. To pracodawca jest obciążony ryzykiem ekonomicznym swojego przedsięwzięcia gospodarczego. Na pracodawcy spoczywa również ryzyko socjalne polegające na ponoszeniu przez niego określonych ciężarów socjalnych, które z kolei wiążą się z zabezpieczeniem interesów bytowych pracowników. Dzieje się tak dlatego, że stosunek pracy w dzisiejszych czasach stanowi główne źródło dochodu dla większości społeczeństwa.

Właścicielem serwisu pkd.com.pl jest IFIRMA SA - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z nami założysz firmę korzystając z wniosku CEIDG-1, wyszukasz potrzebne kody PKD, a mała księgowość internetowa będzie łatwa w prowadzeniu. Wykorzystaj nasz program do fakturowania, a pod koniec roku wygodnie wypełnisz i wyślesz PIT roczny przez internet. Korzystając z naszych usług, w prosty sposób złożysz też druk VAT-R.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close