Co warto wiedzieć

Spółka cywilna

Definicja Spółka cywilna jest umową przedsiębiorców, w wyniku której zobowiązują się oni do wspólnego działania w określonym celu. Nie stanowi ona odrębnego podmiotu w obrocie gospodarczym. Umowa spółki Forma umowy Umowę spółki należy zawrzeć na piśmie. Powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy: nazwę spółki, listę wspólników, przedmiot prowadzonej działalności (pkd), wartość i rodzaj wniesionego wkładu oraz czas na jaki zawarto umowę. Umowa może zostać zawarta...

Czytaj dalej

Inne obowiązki

Złożenie wniosku CEIDG-1 nie jest jedyną formalnością jakiej musi dopilnować przyszły przedsiębiorca. Mimo uproszczenia procedur, konieczne jest jeszcze załatwienie kilku spraw: Urząd skarbowy Numer NIP W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w US składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Wybór sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym Przedsiębiorca...

Czytaj dalej

PKD – na wszelki wypadek

Przy zakładaniu działalności gospodarczej warto zastanowić się nad możliwymi, incydentalnymi źródłami przychodu i dokonać ich zgłoszenia obok planowanej działalności głównej, aby w przyszłości móc zgodnie z prawem wykonać np. usługę transportową na rzecz sąsiada. Poniżej przedstawiamy listę numerów PKD dla tego typu sytuacji nadzwyczajnych a prawdopodobnych. HANDEL 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna...

Czytaj dalej

Tryb składania CEIDG

Tryb składania Wniosku CEIDG-1 Wniosek CEIDG-1 można złożyć w 4 trybach: Złożenie formularza papierowego osobiście przez przedsiębiorcę lub jego notarialnie upoważnionego pełnomocnika. Wysłanie formularza papierowego listem poleconym wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy. Wysłanie elektronicznie formularza niepodpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wysłanie elektronicznie formularza podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym. Elektroniczny wniosek CEIDG-1 Składanie...

Czytaj dalej

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Definicja Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przedsiębiorca Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i...

Czytaj dalej

Właścicielem serwisu pkd.com.pl jest IFIRMA SA - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z nami założysz firmę korzystając z wniosku CEIDG-1, wyszukasz potrzebne kody PKD, a mała księgowość internetowa będzie łatwa w prowadzeniu. Wykorzystaj nasz program do fakturowania, a pod koniec roku wygodnie wypełnisz i wyślesz PIT roczny przez internet. Korzystając z naszych usług, w prosty sposób złożysz też druk VAT-R.