Jeśli poszukujesz kodów PKD zapewne zakładasz firmę – załóż ją online bez wychodzenia z domu.

Aby zarejestrować firmę należy złożyć wniosek CEIDG o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Skorzystaj z  bezpłatnego, interaktywnego wniosku CEIDG-1 zawierającego bazę wszystkich instytucji oraz system podpowiedzi.

Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania – ich pomoc w rejestracji firmy jest bezpłatna.

PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego. - działalność w zakresie dostawy wody, która często prowadzona jest w połączeniu z działalnością w zakresie oczyszczania ścieków przez tę samą jednostkę, ale może być prowadzona także przez odrębne jednostki.


Kody, które występowały we wnioskach CEIDG-1 razem z 38.12.Z:

PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz...
Kod PKD wybrało 18 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: E, Dział: 38, Grupa: 38.1, Klasa: Kod 38.11 | Dodaj do mojej listy
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz...
Kod PKD wybrało 10 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: E, Dział: 38, Grupa: 38.3, Klasa: Kod 38.32 | Dodaj do mojej listy
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz...
Kod PKD wybrało 10 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: E, Dział: 38, Grupa: 38.2, Klasa: Kod 38.21 | Dodaj do mojej listy
PKD 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz...
Kod PKD wybrało 9 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: E, Dział: 39, Grupa: 39.0, Klasa: Kod 39.00 | Dodaj do mojej listy
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
Sekcja ta obejmuje: - działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizo...
Kod PKD wybrało 9 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: H, Dział: 49, Grupa: 49.4, Klasa: Kod 49.41 | Dodaj do mojej listy
PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz...
Kod PKD wybrało 8 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: E, Dział: 38, Grupa: 38.2, Klasa: Kod 38.22 | Dodaj do mojej listy
PKD 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz...
Kod PKD wybrało 7 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: E, Dział: 37, Grupa: 37.0, Klasa: Kod 37.00 | Dodaj do mojej listy
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Sekcja ta obejmuje: - sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą...
Kod PKD wybrało 5 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: G, Dział: 46, Grupa: 46.7, Klasa: Kod 46.77 | Dodaj do mojej listy
PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
Sekcja ta obejmuje: - gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz...
Kod PKD wybrało 5 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: E, Dział: 38, Grupa: 38.3, Klasa: Kod 38.31 | Dodaj do mojej listy
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Sekcja ta obejmuje: - sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą...
Kod PKD wybrało 5 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: G, Dział: 47, Grupa: 47.9, Klasa: Kod 47.91 | Dodaj do mojej listy
Wyszukiwarka PKD
 
pitroczny.pl
 
Wniosek CEIDG, VAT-R
 
O serwisie ifirma.pl
 
Power Media